PL/SQL WHILE LOOP Kullanımı (While Döngüsü)

Oracle PLSQL ile while kullanımı aşağıdaki gibidir. DECLARE –Değişkenler BEGIN WHILE Koşul LOOP –yapılacak iş END LOOP; END;   DECLARE sayi NUMBER := 1; BEGIN WHILE sayi<10 LOOP DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘Sayı = ‘ || sayi); sayi := sayi + 1; END LOOP; END; Bir başka örnekde TRUE FALSE ile yapalım DECLARE deger BOOLEAN := FALSE; BEGIN WHILE deger … More PL/SQL WHILE LOOP Kullanımı (While Döngüsü)

Oracle PLSQL

PLSQL NEDİR ? PL/SQL yapısal dillere ait özelliklerin SQL’e eklenmesiyle ortaya çıkan Oracle’a has bir dildir. İstemci sunucu ortamları tasarlama ile ağ üzerindeki dağıtık işlemler yapma ve transactionlar çalıştırma imkanı sunmaktadır.PL/SQL kullanarak her türlü SQL cümleciğini yazabilirsiniz. Dinamik SQL ifadeleri oluşturup, çalıştırabilirsiniz.